Cập nhật tiến độ dự án tới tháng 11.2019

 

 

Tổng quan toàn bộ dự án từ trên cao

 

 

 

 

Tiến độ dự án nhìn từ hướng Bắc

 

 

Tiến độ dự án nhìn từ hướng Đông

 

 

Tiến độ dự án nhìn từ hướng Tây

 

 

Tiến độ dự án nhìn từ hướng Nam

 

 

Tiến độ dự án nhìn từ trên cao

 

 

 

Tiến độ dự án nhìn từ hướng Đông Bắc

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *